1. İnşaat Kontrollükleri
 2. Altyapı Projeleri Kontrollüğü
  1. İçme suyu Projeleri
  2. Kanalizasyon Projeleri
  3. Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları
 3. Yol Projeleri
 4. Enerji Nakil Hatları
 5. Haberleşme Hatları
 6. ÇED Raporları