1. Kanalizasyon Projeleri
  2. Yağmur Suyu Projeleri
  3. İçme Suyu Projeleri
  4. Arıtma Tesisi Projeleri
  5. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması
  6. Zemin Etütleri
  7. Fizibilite
  8. En Uygun Güzergâh Tespiti Ölçü Kanavası Hazırlanması
  9. Yer Kontrol Noktalarının Tesis, Röper ve GPS Ölçülerinin yapılması ve Hesabı
  10. Güzergâhın Şeritvari Haritası, Profil ve Özel Geçiş Ölçülerinin Yapılması
  11. Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri