1. Parselasyon Planlarının Hazırlanması
  2. 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması
  3. Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri
  4. İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama Çalışmaları