1. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
  2. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  3. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  4. Koruma Amaçlı İmar Planı