1. Topoğrafik Haritalar
 2. Kadastral Haritalar
 3. Tematik Haritalar
 4. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri
 5. Maden Yerüstü Haritaları
 6. Batımetrik Haritalar
 7. Özel Amaçlı Haritalar
  1. Şeritvari Haritalar
  2. Kamulaştırma Haritaları
  3. Plankote ve Ağaç Rölöveleri