Harita Mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle (uydulardan konum belirleme, uydu görüntülerini işleme vb.) metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen mekânsal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Harita Mühendisliği, teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir. Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği, bu meslek alanını tanımlamada kullanılan diğer isimlerdir.
Özetle, Harita Mühendisliğinin başlıca amacı; yaşadığımız yeryüzünü daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekânsal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekânsal verilerin/bilgilerin üretimi, mekâna ya da araziye ilişkin her türlü projenin yeryüzündeki (yatay ve düşey) konumunun hassas olarak belirlenmesidir.

Şirketimiz de, hizmet alanlarımızla ilgili verilerin toplanması amacı ile noktasal konum belirlemedeki veri ihtiyacını; çağın teknolojisi olan, uydulardan faydalanarak 1 mm hassasiyet ile konum belirleme teknolojisi (Global Positioning System - GPS) ve yerden elektronik olarak yansıtıcılı yansıtıcısız mesafe, açı ve kot ölçme (Total Station) ile, en ileri değerlendirme donanımlarını kullanmak suretiyle sağlamaktadır. Elde edilen ham veriler büro ortamında yine en son teknolojik gelişmelerin ışığında  yenilenen yazılım ve donanım desteği ile bilgi işlem otomasyonu kullanılmak suretiyle, hem zamandan tasarruf etmekte, hem de sayısal, sağlıklı, güncel ve ulaşılabilir altlıklar üretmektedir.

Bu kapsamda; Çağdaş Harita'nın amacı, Harita Mühendisliğinin teknolojik tüm imkânlarını, çağımızın vazgeçilmez unsuru olan bilgisayar teknolojisi ile buluşturmak, yeryüzünün Sayısal Arazi Modelini feyiz alarak, uygar insan ve ülke ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak çalışmaların en başında yer alan Harita Mühendisliği Sektöründe lider ve öncü bir kuruluş olarak hizmet vermektir.